OM PERSONUPPGIFTERBehandling av personuppgifter

För att kunna genomföra insatserna behöver vi samla in och lagra vissa personuppgifter, vilket vi gör på ett säkert sätt och i enlighet med den nya dataskyddslagstiftningen.

Dataskyddsombud för Samordningsförbundet Väst är JP-infonet, kontaktperson Mattias Arenius,
e-post: dso.sofvast@jpinfonet.se
tfn. 08- 462 65 62

» Dokument: Personuppgiftshantering hos Samordningsförbundet Väst