ORGANISATIONKlicka för större bild

Förbundschef:
Gudrun Emilsdottir
e-post: gudrun.emilsdottir@sofvast.se
Tfn 0522-69 51 33

Ordförande:
Kenneth Carlsson
e-post: kenneth.carlsson@fargelanda.se
Tfn 073-077 77 79

Kansli:
Ingela Stridh
e-post: info@sofvast.se
Tfn 0522-69 76 70

Verksamhetsutvecklare:... » Läs mer...Klicka för större bild

Styrelse

Förbundets styrelse är utsedd av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt region- och kommunfullmäktige och består av fyra ledamöter, en från varje part, och tio ersättare. Ordförandeskap och vice ordförandeskap växlar årligen enligt ett fastställt schema.

Styrelsens uppgift är att:
- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan parterna
- besluta om på vilket sätt de medel ... » Läs mer...Klicka för större bild

Beredningsgrupp

Samordningsförbundets beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän eller motsvarande som har valts ut av var och en av de samverkande parterna. Gruppen är ett viktigt forum för dialog om behov av samverkansinsatser samt för att organisera dessa.

Medlemmarnas representanter i beredningsgruppen ska:
- verka för att den finansiella samordningen utvecklas
- bidra med kompetens
- utgöra ett stöd för förbundschefen
- bevaka att d... » Läs mer...