Klicka för större bild

FÖR REMITTENTER - Information inför ansökan

De individinriktade insatser som finansieras av Samordningsförbundet Väst riktar sig till personer i åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter. Individerna i målgrupperna kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov.

Deltagaren ska vara folkbokförd i någon av kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Orust, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum eller Strömstad.

Bland aktuella deltagare till samtliga insatser, prioriteras de som bäst bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.

Samtliga handläggare hos de samverkande myndigheterna har möjlighet att remittera till insatserna.

Att tänka på för remittenter:
- Innan ansökan inhämtas samtycke om sekretesslättnad från deltagaren.
- Ansökan måste vara ifylld och underskriven av både remittent och deltagare.
- Aktuella och relevanta handlingar (tidigare insatser, utredningar och bedömningar mm) ska bifogas.
- Av ansökan skall det tydligt framgå vilken försörjning individen har och under hur lång tid framöver.
- Ansökan skall vara förankrad hos försörjande myndighet.
- Finns det behov av tolk, så bekostas det av inremittent.
- Deltagaren ska vara informerad om den insats som hen remitteras till och vad det innebär att delta.
- Remittenten ska vara tillgänglig för kontakt t ex uppföljningar och vid slutmöten så länge deltagaren är inskriven.


Ansökan görs till Samordningsförbundet Väst, Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla.

Frågor ställs till Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare, på tfn 0522-69 51 34 eller via e-post: maria.hassing@sofvast.se

Dokument: »

Dokument: »

» Blanketter    


« Tillbaka