SAMVERKANSPARTER


Samordningsförbundet Väst arbetar med att förbättra och öka den strukturella samverkan mellan myndigheterna men också med individinriktade insatser för att hitta långsiktigt hållbara vägar vidare för personer mellan 16-64 år som är i behov av samordnad rehabilitering mot arbete.Klicka för större bild

Är du medarbetare hos en av våra samverkande parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller vården) så kan du kan skicka en remiss till oss om du har kontakt med någon som tillhör vår målgrupp och som är i behov av ett samordnat stöd för att komma vidare mot arbete eller studier.

Läs mer om våra insatser under fliken "Deltagarinsatser", där hittar du mer information om våra insatser.

Kontakta oss gärna o... » Läs mer...