PROJEKTProjektmedverkan

Samordningsförbundet driver och medverkar med jämna mellanrum i lokala projekt och i större projekt, t ex ESF projekt.

» Länk: Svenska ESF rådetEn skola för alla - Steg1

Samordningsförbundet Väst deltog i ESF projektet En skola för alla med en modul; Steg1- att förbereda för studier och arbete. Projektet avslutades 2020. Efter projekttidens slut implementerades Steg1 i Färgelanda och Munkedals kommuner. I några av de andra medverkande kommunerna har erfarenheter från projektet används i andra insatser.

Steg1 riktade sig till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15-24 år med diffus problematik och so... » Läs mer...