SOCIALT FÖRETAGANDESocialt företagande

Samordningsförbundet Väst arbetar för att fler sociala företag ska kunna bildas i vårt område.

Hos oss finns kunskap och stöd i arbetet. Samordningsförbundet kan fungera som bollplank och stöd vid planering och uppstart av sociala företag och arbetar för att sprida kunskap om Arbetsintegrerade sociala företag.

Idag finns ett antal sociala företag i vårt område. I april 2015 bildades Dingle Hundcentrum ett arbetsintegrerande s... » Läs mer...