DELTAGARINSATSER - Verksamhet och insatser våren 2022

Nu är vi åter igång efter en skön julledighet. Våra rehabvägledare tar emot deltagare och arbetsförmågeutredningarna har startat.
Då smittspridningen åter har tagit fart kommer antalet deltagare i grupperna att begränsas något och möten kommer i högre utsträckning genomföras digitalt eller per telefon.

Under våren gäller följande startdatum för 4 veckors arbetsförmågeutredningar:
10 jan
14 feb
21 mars
25 april
30 juni

Korta utredningar, KAKA, och enskilda utredningar genomförs löpande och efter behov.

   

« Tillbaka