DELTAGARINSATSER - Utredningsenhet

Utredningsenheten arbetar med att utreda en individs möjligheter och förutsättningar till arbete eller studier och bygger på aktiviteter och arbetsliknande situationer. Här tas exempelvis hänsyn till eventuella fysiska och psykiska problem, utbildning, bakgrund och egna intresseområden.

Utredningen är inte av medicinsk karaktär och erbjuds i flera varianter:

Den långa utredningen sker i grupp och pågår dagligen på förmiddagarna under 4 veckors tid. Deltagaren får prova flera arbetsstationer (tex montering/sortering, kök, data) samt ta del av föreläsningar och diskussioner. En egenskapstest för yrkesvägledning görs samt funktionsbedömning av sjukgymnast.

KAKA-Komprimerad aktivitetsbaserad kartläggning av arbetsförmågan är en kortare arbetsförmågeutredning i grupp för personer som av olika anledningar inte klarar av vår ordinarie 4 veckors utredning. Den pågår i 5 dagar. Kursstart sker löpande och vid behov.

Individuella utredningar erbjuds den som av olika anledningar inte kan delta i grupp eller har behov av tolk. Tiden för dessa kan variera och anpassas efter behov.
Samtliga utredningar kan genomföras lokalt och i samarbete med våra parter.

Starttider för lång utredning i Uddevalla hösten 2021:
9 aug
6 sept
okt i Sotenäs
Fler datum kommer under hösten och planeras utifrån då rådande smittläge.

KAKA - start den 9 aug.

Anmälan/remiss: Anmälan om deltagande sker genom handläggare på någon av de ingående parterna. Remiss skickas via post till Samordningsförbundet Väst, Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla.

Deltagarna är välkomna på besök innan start om intresse finns, kontakta kursansvarig.

Personal:
Ulf Haglund, utredare
e-post: ulf.haglund@munkedal.se
Tfn. 0524-180 22

Malin Modig, arbetsterapeut
e-post: malin.modig@vgregion.se
Tfn. 070-082 41 61

Sally Zeller, arbetsterapeut
e-post: sally.zeller@vgregion.se
Tfn. 072-204 37 64

» Blanketter    


« Tillbaka