DELTAGARINSATSER



Verksamhet och insatser hösten 2022

Arbetsförmågeutredningar hösten 2022:

Under hösten gäller följande startdatum för 4 veckors arbetsförmågeutredningar:
8 aug
12 sept
17 okt i Mellerud
21 nov

Korta utredningar, KAKA, och enskilda utredningar genomförs löpande och efter behov.



Utredningsenhet

Utredningsenheten arbetar med att utreda en individs möjligheter och förutsättningar till arbete eller studier och bygger på aktiviteter och arbetsliknande situationer. Här tas exempelvis hänsyn till eventuella fysiska och psykiska problem, utbildning, bakgrund och egna intresseområden.

Utredningen är inte av medicinsk karaktär och erbjuds i flera varianter:

Den långa utredningen sker i grupp och pågår dagligen på förmiddagarna under 4 veckors tid. Deltagaren får prova flera...  Läs mer...



Klicka för större bild

Rehabvägledare

7 rehabvägledare finns inom Samordningsförbundet Väst och är tillgängliga för kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Mellerud, Sotenäs, Lysekil, Orust, Uddevalla och Färgelanda.

Rehabvägledaren fungerar som individuellt stöd för personen och arbetar med kartläggande, motiverande och vägledande samtal. Rehabvägledaren kan söka arbetsträningsplats, följa med på studiebesök, hjälpa till med kontakter med myndigheter, vården, arbetsgivare med mera.

Syftet med insatsen är...  Läs mer...