INSATSER


Samordningsförbundet Väst finansierar helt eller delvis ett flertal insatser. Gemensamt för alla insatser är att deltagarna är i behov av stöd från två eller fler av de samverkande myndigheterna.
Verksamheten riktar sig till deltagare i åldern 16-64 år.

Vi finansierar också insatser som syftar till att öka och förbättra samverkan mellan de samverkande parterna.Anmälan till deltagarinsats

Anmälan av deltagare till någon av Samordningsförbundet Västs insatser sker via post på adress:

Samordningsförbundet Väst
Silentzvägen 6
451 50 Uddevalla
tel. 0522-69 76 70

Anmälan sker på fullständigt ifylld remissblankett. Alla relevanta handlingar och aktuellt samtycke ska bifogas anmälan.

» Dokument: Info om anmälan till insats

» Dokument: Ansökan om insats inkl samtycke

» Dokument: Egenremiss

» Dokument: Samtycke om sekretesslättnadInfo om insatser hos Sof Väst

Under 2022 kommer Sof Väst att erbjuda arbetsförmågeutredningar och stöd via Rehabvägledare.

Läs mer om respektive insats under fliken deltagarinsatser.

För mer information och studiebesök kontakta oss via telefon eller mail. Kontaktuppgifter finns under varje insatsflik och under kontakter.