UPPFÖLJNINGARNNS Indikatoruppföljning

Samordningsförbundet Väst samlar årligen sedan 2018 in data inom ramen för det nationella verktyget ”indikatorer för finansiell samordning”. Indikatorerna är svar på frågan ”Hur vet vi att det blir bättre?” och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna.

Årligen sammanställs de nationella resultaten i en rapport... » Läs mer...