HEM - Förbundets dag 17 maj

Den 17 maj hade vi Förbundets dag i Sof Väst. Politiker, chefer och personal träffades för att få ny kunskap och utbyta erfarenheter. Denna gång var det flera aktuella och intressanta frågor på agendan. Anna Lexelius föreläste om tillitsbaserad styrning och ledning och Heiti Ernits gav oss en inblick i hur det är att arbeta i organisatoriska mellanrum och vara en "gränsgångare".

På eftermiddagen sammanträdde beredningsgruppen och styrelsen då de bl a fick information av Christel Martinsson från Samordningsförbund Skaraborg.

Tack alla medverkande för en bra och givande dag!

   

« Tillbaka