Välkommen till Samordningsförbundet Väst!


Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Förbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna.Nyhetsbrev nr 1 2023

Senaste nytt om förbundet och verksamheten finns nu att läsa i årets första nyhetsbrev.

» Länk: NyhetsbrevKlicka för större bild

Ny styrelse i Sof Väst

Styrelsen för Sof Väst har genomfört sitt första möte för året.

På mötet den 20 jan valdes Britt-Marie Andrén Karlsson från Orust kommun till ordförande för 2023 och till vice ordförande valdes Peter Larsson från Försäkringskassan.

» Länk: Styrelseprotokoll 2023-01-20ESF-projekt Gränsgångare - för alla människors rätt till arbete

Samordningsförbundet Väst har tillsammans med Samordningsförbunden Älv och Kust och Göteborg fått medel från den europeiska socialfonden för projekt Gränsgångare.
Vi arbetar nu för fullt med att starta i gång projektet.

De tre förbunden kommer, var för sig, att bedriva var sitt delprojekt. Gemensamt är att förbunden utvecklar sin verksamhet med gränsgångare i de organisatoriska mellanrum som förbunden lokalt identifierat och prioriterat.

Läs mer om projektet på  Läs mer...Klicka för större bild

Tänkvärd och lyckad Arenadag - Medkänslans pris

Den 21 okt genomförde vi höstens arenadag för våra samverkansparter.

Per Isdal, psykolog från Norge, som i närmare 35 år arbetat med våld och män som utövar våld, föreläste om hur det påverkar oss att arbeta med människor i utsatta situationer.

Per talade om vad arbetet gör med oss och vad vi kan göra åt det och presenterade konkreta förebyggande strategier. Vi fick också inblick i sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet samt hur dessa begrepp kan ö...  Läs mer...Nyhetsbrev nr 2 2022

Läs senaste nytt från Sof Väst i vårt nyhetsbrev!

» Länk: Nyhetsbrev