Välkommen till Samordningsförbundet Väst!


Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Förbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna.Lyckad Arenadag - tack till alla medverkande

På temat "Samverkan i förändringstider" genomförde vi tillsammans med våra samverkansparter en mycket lyckad Arenadag den 22 april med information från parterna, erfarenhetsutbyte och dialog om aktuellt läge och om våra roller och uppdrag.

Nästa Arenadag planeras till den 21 okt, då med en föreläsning av Per Isdal som kommer att prata om "Medkänslans pris". Inbjudan och mer information kommer efter sommaren.Vi söker en arbetsterapeut till vårt team

Är du arbetsterapeut och vill bli en i vårt team så är du välkommen att söka uppdrag hos oss.
Vår utredningsenhet behöver förstärkning då en av våra arbetsterapeuter går vidare till nytt arbete.
Välkommen att lämna in en intresseanmälan.

» Dokument: Intresseanmälan ArbetsterapeutNyhetsbrev nr 1 2022

Läs senaste nytt från Sof Väst med aktuella händelser.

» Länk: NyhetsbrevJusterat protokoll

Protokollet från Styrelsemötet den 22 mars är justerat.

» Länk: StyrelseprotokollVerksamhet och insatser våren 2022

Arbetsförmågeutredningar våren 2022:

Under våren gäller följande startdatum för 4 veckors arbetsförmågeutredningar:
10 jan
14 feb
21 mars
25 april
30 maj

Korta utredningar, KAKA, och enskilda utredningar genomförs löpande och efter behov.